แผนผังของศูนย์ฝึก:

อาคาร สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีดังนี้

 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนรู้ (กองสลาก)
 • อาคารพยาบาล
 • อาคารหอเกียรติยศ
 • อาคารสโมสร
 • อาคารฝึกยุทธวิธีในร่ม (Indoor Facility)
 • อาคารเรียนกองสลาก
 • อาคารทางยุทธวิธี
 • อาคารที่พัก 80 เตียง
 • อาคารที่พัก A B จำนวน 60 ห้อง
 • อาคารที่พัก C D จำนวน 48 ห้อง
 • อาคารที่พักรวม 30 เตียง (ตู้คอนเทนเนอร์เขียวกับสัม)
 • สนามขับรถทางยุทธวิธี
 • สนามยิงปืนทางยุทธวิธีในร่มระยะ 100 เมตร
 • สนามยิงปืนกลางแจ้ง
 • สนามยิงปืนธีระสวัสดิ์
 • ศูนย์กีฬาทางน้ำ
 • ศูนย์กีฬาในร่ม
 • ศูนย์ค้นคว้าวิชาตำรวจ
 • ศูนย์เทคโนโลยี(อาคารรังสีพราหมณกุล)
 • โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
 • บ้านพักรับรอง