ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มค. 2563

ประกาศ บก.ฝรก. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์