วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น
                     พล.ต.ต. ปิยะอนันต์​ โตสกุล​วงศ์​ ผยก.ศยก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศยก. ร่วมให้การต้อนรับ ประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 9