เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี  เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง และข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง พร้อมด้วยบุคลากรร่วมทำพิธีทำบุญปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา