วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.2564
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัดศูนยืฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ให้การต้อนรับคณะตรวจราชการจากกองบัญชาการศึกษา และร่วมรับฟังผลการตรวจประจำปี 2564