วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ทางยุทธวิธีสำหรับบุคคลสำคัญ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สยศ.ตร.) โดย พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผบก.ศยก. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา