ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ที่อยู่ : 888 ม.14 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 044-756543 ต่อ 124
โทรสาร : 044-756544
อีเมล: cpttc21dec@hotmail.com

คำถามที่พบบ่อย

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย จ.นคราชสีมา
เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 8.00 -16.00 น.)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การสอบวัดผลตามกำหนดของหลักสูตร

ทางศูนย์ฝึกฯ มีที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกฯ