แผนผังของศูนย์ฝึก:

อาคาร สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฝึก มีดังนี้

 • บ้านพักรับรอง
 • โรงอาหารรองรับได้ 300 ที่นั่ง (โครงการปรับปรุง)
 • คลังเก็บอุปกรณ์ทางยุทธวิธี
 • อาคาร AAR
 • อาคารฝึกในร่ม
 • หอพัก A-D
 • อาคารเรียนกองสลาก
 • อาคาที่พักจำนวน 180 เตียง
 • สนามฝึกขับรถยุทธวิธี ระยะทาง 2 กม.
 • สนามฝึกยิงปืนในร่ม
 • อาคารพยาบาลจำนวน 15 เตียง (โครงการก่อสร้าง)
 • ฟิตเนส
 • หอยิงสไนเปอร์ (โครงการก่อสร้าง)
 • ศูนย์ค้นคว้าวิชาการ
 • หอเกียรติยศ
 • ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำ
 • อาคารอเนกประสงค์
 • ลานเฮลิคอปเตอร์ (ลานจอด 2 ลำ)

หมายเหตุ : โครงการก่อสร้าง และปรับปรุง คาดการณ์จะแล้วเสร็จในปี พศ. 2565-2566