เรียนผู้บังคับบัญชา
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. พล.ต.ต. ศักดิ์ระพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก.พร้อมข้าราชการตำรวจ ศยก.และครอบครัว ลูกจ้าง คนงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง โดยนิมนต์พระคุณเจ้าหลวงพ่อกัณหา สุกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามมาเทศนาให้ข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติ