Loading...
Home2021-11-05T13:20:41+07:00

พันธกิจ (Mission)

  1. ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหน่วยงาน
  2. พัฒนาบุคลากรตำรวจสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
  3. จัดการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางยุทธวิธี

ค่านิยม (Core Values)

  1. บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน อย่างปลอดภัยด้วยความเป็นมืออาชีพ
  2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นทางยุทธวิธีตำรวจตลอดเวลา
  3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานระดับสากล

หลักสูตรฝึกสอน

หลักสูตรที่เปิดอบรมในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญา / คำคม

 

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

“ตำรวจต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคน สิ่งสำคัญที่สุดคือดีน้ำใจแก่คนทั้งมวล”

พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศยก

แผนปฏิบัติราชการ ศยก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ ๖ ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

อ่านข่าวทั้งหมด
Go to Top