Loading...
Home2021-11-05T13:20:41+07:00

พันธกิจ (Mission)

  1. ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหน่วยงาน
  2. พัฒนาบุคลากรตำรวจสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
  3. จัดการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางยุทธวิธี

ค่านิยม (Core Values)

  1. บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน อย่างปลอดภัยด้วยความเป็นมืออาชีพ
  2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นทางยุทธวิธีตำรวจตลอดเวลา
  3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานระดับสากล

หลักสูตรฝึกสอน

หลักสูตรที่เปิดอบรมในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญา / คำคม

 

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

“ตำรวจต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคน สิ่งสำคัญที่สุดคือดีน้ำใจแก่คนทั้งมวล”

พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างอาคารตรวจการฝึก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจการฝึก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

พล.ต.ต. ปิยะอนันต์​ โตสกุล​วงศ์​ ผยก.ศยก. ให้การต้อนรับ หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น   [...]

อ่านข่าวทั้งหมด
Go to Top