Loading...
Home2021-07-08T16:32:24+07:00

พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ โดยเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล
  2. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้าน ยุทธวิธีตำรวจให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สำหรับเป็นครูต้นแบบถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจต่อไป
  3. ฝึกอบรมด้านยุทธวิธีตำรวจให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
  4. ประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกสอน

หลักสูตรที่เปิดอบรมในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญา / คำคม

 

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

“ตำรวจต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคน สิ่งสำคัญที่สุดคือดีน้ำใจแก่คนทั้งมวล”

ศักดิ์รพี เพรียวพานิช

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พล.ต.ต ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก.พร้อมข้าราชการตำรวจศยก.ให้การต้อนรับพล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เรียนผู้บังคับบัญชา วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. [...]

พล.ต.ต. ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก.พร้อมข้าราชการตำรวจ ศยก.ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

เรียนผู้บังคับบัญชา วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. [...]

อ่านข่าวทั้งหมด
Go to Top