Loading...
Home2021-10-08T11:47:55+07:00

พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ โดยเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล
  2. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้าน ยุทธวิธีตำรวจให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สำหรับเป็นครูต้นแบบถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจต่อไป
  3. ฝึกอบรมด้านยุทธวิธีตำรวจให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
  4. ประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกสอน

หลักสูตรที่เปิดอบรมในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญา / คำคม

 

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

“ตำรวจต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคน สิ่งสำคัญที่สุดคือดีน้ำใจแก่คนทั้งมวล”

พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พล.ต.ต.ปิยะอนันต์​ โตสกุล​วงศ์​ ผยก.ศยก. ให้การต้อนรับ ประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น   [...]

พล.ต.ต. ปิยะอนันต์​ โตสกุล​วงศ์​ ผยก.ศยก​ ได้นำข้าราชการ​ตำรวจ ศยก. สักการะพระพุทธวิโมกข์ พระประจำศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.   [...]

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร เป็นประธาน พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพ รุ่นที่ 2

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น   [...]

อ่านข่าวทั้งหมด
Go to Top